9911 Business

Just another SeoBureau site

Blowerdoortest Leuven gezocht? Tegenwoordig worden veel nieuwe gebouwen volledig luchtdicht gebouwd om de warmte-isolatie te waarborgen. Hiermee wordt voorkomen dat verwarmingsenergie op ongecontroleerde wijze ontsnapt, wat leidt tot een aanzienlijke bescherming van hulpbronnen, milieu en eigen financiën. Of de luchtdichtheid gegeven is of dat er een constructiefout is gemaakt, wordt vastgesteld aan de hand van de blower-door-test (BDT Blowerdoortest Leuven).

Blowerdoortest Leuven de gids

Aan de hand van Blowerdoortest Leuven wordt de dichtheid van de gebouwschil bepaald en kunnen lekken in de gebouwstructuur en energie-efficiënte renovaties worden opgespoord. Het testen werd voor het eerst gestandaardiseerd door ISO 9972 en wordt nu al zo’n 20 jaar toegepast. Ondertussen is de ISO geïntegreerd in de nieuwe EN 13829 waarin het exacte proces van de afzonderlijke testfasen is gedefinieerd. Blower door testen en het diagnosticeren van luchtdichtheid is belangrijk voor:

Energiebesparende voorschriften
Warmte-isolatie en luchtdichtheid van gebouwen
Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen
De installatie van toestellen voor ventilatie en airconditioning omvat gewoonlijk ook het meten van de luchtdichtheid volgens procedure A (beschrijving volgt). De Blowerdoortest Leuven moet worden uitgevoerd in alle nieuwe constructies en gerenoveerde gebouwen om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan.

De Blowerdoortest Leuven kan worden uitgevoerd tegen het einde van de bouwfase (de bouwschil is klaar) of na het betrekken van het huis. Het tijdstip van de meting is in deze context niet zo belangrijk als de voorbereiding van het gebouw:

Procedure A: Onderzoek van de huidige situatie (na het betrekken van het huis, huidige staat van oude gebouwen)
Openingen naar buiten worden net als in een alledaagse situatie gesloten, maar niet op een bepaalde manier afgedicht.

Procedure B: Onderzoek van de bouwschil (gewoonlijk gedaan voor nieuw opgetrokken gebouwen, kwaliteitscontrole tijdens de bouwfase)
Een groot deel van de zichtbare openingen, bv. kattenluiken of openingen voor de open haard en zuurkasten worden afgedicht voordat de test begint.

Voor een blowerdoortest neem contact op met één van de partners van Blowerdoortest Leuven

ALL PLAN

Joren Kemels
Torenstraat 61A
3384 Glabbeek
Telefoon: +32 (0)16 88 38 15
E-mail: info@all-plan.be
Na de blowerdoortest  krijgt u een uitgebreid verslag met de resultaten en een certificaat over de luchtdichtheid van de woning. Dit certificaat is ook geldig als stavingstuk bij de EPB verslaggeving.

Hoe werkt een blowerdoortest?

Blowerdoortest AntwerpenDe machine bestaat uit drie delen: een ventilator, het eigenlijke meetapparaat met sensoren binnen en buiten het gebouw (op de foto: rechts boven op de deur) en ten slotte de besturingssoftware op de aangesloten laptop.

Een versterkend metalen frame rond de ventilator wordt ter plaatse door de vakman opgezet en in het kozijn van de buitendeur of een groot raam gestoken. Eventuele openingen worden afgedicht met folie om de luchtdichtheid te garanderen zonder toevallige luchtverversing. Uitgerust met sensoren wordt het meetinstrument ook op de deur gemonteerd. Het sensorsysteem dient om de windbewegingen te registreren en in real-time weer te geven.

Voordat de test kan beginnen worden alle andere ramen en buitendeuren gesloten, andere openingen in de gebouwschil worden eveneens afgedicht volgens procedure B. Atypische luchtdoorgangen zoals de schoorsteen of de afvoerwateraansluiting van douche en gootsteen worden gemaskeerd met plakband en folie. Zodra de ventilator begint te werken, worden de door de sensoren gemeten gegevens elektronisch geanalyseerd en op de laptop weergegeven. De Blowerdoortest Leuven wordt eenmaal met onderdruk en eenmaal met overdruk uitgevoerd. De streefwaarden kunnen worden vergeleken met een matige tot frisse bries (windkracht 4-5), daarom is het noodzakelijk alle noodzakelijke documenten en lichtgewicht voorwerpen op te bergen voor de duur van de test. Het gebouw zelf kan tijdens de test gewoon worden gebruikt.

Als de software aangeeft dat in het gebouw een constante druk van 50 Pascal wordt bereikt, begint het zoeken naar lekkage.

De ventilator voor de Blowerdoortest Leuven wordt ingesteld op de drukwaarde van 50 Pascal, die gelijk is aan vijf kilogram extra druk per één vierkante meter van de gebouwschil. Nu wordt de luchtverversingssnelheid n vastgesteld. Deze waarde beschrijft hoeveel van de binnenlucht moet worden ververst voor de eerder ingestelde druk van 50 Pa. Een goed resultaat voor de n-50 waarde zou 0,3 zijn in een gebouw met warmte-isolatie. Dat betekent dat het luchtvolume 0,3 keer per uur (onder deze druk) wordt ververst door kleine ondichte plekken. Een volledige luchtdichtheid van 100% is eigenlijk helemaal geen wenselijke waarde, want dan kan er geen lucht ontsnappen en zal er schimmel ontstaan door condensatie van waterdamp. De eis voor een lage-energiewoning is een maximale n-50 waarde van 0,6, om maar een voorbeeld te noemen. Vergelijking: Niet-gerenoveerde oude gebouwen hebben vaak een n-50 waarde van 4 tot 12 keer per uur. Deze oude gebouwen hebben last van lekkende voegen en kieren in het metselwerk, wat leidt tot onaangename tocht en verloren warmte-energie.

Grenswaarde n50 (restauratiegebouwen of nieuwe constructies)

Woongebouw, natuurlijke ventilatie 3,0

Gebouw met ventilatiesysteem 1,5

Passiefhuis / Ultra-lage energie huis 0,6

Lekkage lokaliseren

Als een bijzonder hoge n50-waarde wordt gemeten, kan dit een indicator zijn voor een lekkende constructie. In het geval van een energiezuinig huis zou de waarde bijvoorbeeld hoger zijn dan 0,6. De aangegeven waarde van de volumestroom laat de vakman zien hoeveel van het oppervlak lek is – de volgende stap is uit te zoeken waar de lekken zich bevinden. Elke afzonderlijke kamer wordt grondig onderzocht met een warmtebeeldcamera. Deze laat zien welke plekken in het huis warmte-energie lekken. Koele delen van de kamer worden op de camera meestal in een blauwe kleur weergegeven, terwijl rood warmte aangeeft en alles ertussenin in geel-groen wordt weergegeven. Meestal gaat het om ramen, deuren, stopcontacten voor elektrische bedrading en soms zelfs de dakbedekking, omdat die de hoogste warmtedoorgang (U-waarden) hebben.
Als bijvoorbeeld het houtwerk van het dak donkerblauw op de monitor wordt weergegeven, betekent dit dat er een koude plek is, een plaats met een ongecontroleerde luchtstroom. De onderzoeker gebruikt zijn handen om te voelen of er tocht is, de menselijke huid is gevoelig voor temperatuurverschillen. Een ander apparaat is de thermische anemometer. Deze wordt voor het lek gehouden en meet de luchtstroom in m/s. Dit bepaalt of er tocht is in het gebouw. Om alle mogelijke lekkages vast te stellen is het van belang ook niet gemakkelijk toegankelijke ruimten te controleren. Alle gevonden lekken worden provisorisch gerepareerd met afplaktape. Als door deze maatregel de n-50 waarde daalt, is dat een goed teken dat de constructiefouten met minimale inspanning en aanpassingen kunnen worden verholpen.

Waarschuw uw buren voordat u een mistmachine gebruikt – ze zouden kunnen denken dat er brand is uitgebroken!

Zodra de onderdruk is gemeten, wordt de ventilator omgekeerd, zodat de lucht van de buitenkant van het gebouw naar de binnenkant wordt gezogen, waardoor een positieve druk ontstaat. Een efficiënte methode is het meten van het drukverschil: door met speciale mistmachines of soortgelijke apparaten kleur aan de binnenlucht toe te voegen, wordt duidelijk zichtbaar of en waar het gas uit het gebouw wordt geperst. Een assistent onderzoekt het gebouw vervolgens zorgvuldig van buitenaf – overal waar rook ontsnapt, is er lekkage.

 

Typische lekkende plekken zijn:

stopcontacten voor kabels, stopcontacten, schakelaars
naden in bouwmateriaal
op geleidingsstaven en pijpgeleiders
open haard, ventilatieopeningen
deuren, ramen, glasinzetstukken
uitbouwsels zoals balkons, erkers
bovenste verdieping, puntgevel
oude gebouwen: materiaalmoeheid

Wie voert de test uit?

Tot de bevoegde personen behoren ingenieurs, architecten en ventilatieprofessionals met een voortgezette opleiding in energieadvies. Tegenwoordig hebben bouwbedrijven meestal ook een speciale afdeling of ten minste één deskundige die de luchtdichtheid kan bepalen. Een aparte keurmeester controleert het gebouw op drukverschil voordat hij het gebouw goedkeurt.

De duur van de test in een eengezinswoning varieert van anderhalf tot drie uur. In de prijsberekening van uw vakman die de test uitvoert, zijn soms al de noodzakelijke afdichtingswerkzaamheden inbegrepen. Het lokaliseren van de lekkage met een mistmachine wordt vaak bovenop de basisprijs in rekening gebracht. Overleg met uw leverancier en laat de vakman precies uitleggen welke diensten inbegrepen zijn en hoeveel ze kosten. Bedenk echter wel dat de investering in een goede Blowerdoortest Leuven nu, u in de toekomst problemen en hoge kosten kan besparen. Het is beter om constructiefouten nu meteen op te sporen in plaats van pas over een paar jaar.